• http://www.bcancer.ir/Images/News/Smal_Pic/6-3-1391/IMAGE634737122060460000.jpg
  • پرتکل درمان 9 هفته ای
  • http://www.hbi.ir/cancer/protokol.docx
  • http://www.bcancer.ir/Images/News/Smal_Pic/6-3-1391/IMAGE634737123603680000.jpg
  • درج اطلاعات بیماران سرطان سینه
  • http://www.hbi.ir/cancer/information.docx
  • http://www.bcancer.ir/Images/News/Smal_Pic/6-3-1391/IMAGE634737119983950000.jpg
  • صدور مجوز واردات هرسپتین 4mg/kg
  • http://www.hbi.ir/cancer/herseptin.docx
ارسال سؤال
نام:
ايميل:
نظر شما:
ارسال
مطالب مرتبط
مرحله بندی
مرحله بندی روشی است که سرطان را بر اساس محل درگیر یا محل انتشار و ‌اثر سرطان بر عملکرد سایر ارگان های بدن توصیف می کند.
http://www.bcancer.ir/NSite/FullStory/?Id=16

مرحله بندی  :
مرحله بندی روشی است که سرطان را بر اساس محل درگیر یا محل انتشار و ‌اثر سرطان بر عملکرد سایر ارگان های بدن توصیف می کند. پزشکان با استفاده از تست های تشخیصی، مرحله سرطان را تعیین می کنند . بنابراین مرحله بندی  با انجام همه تست ها ،‌تکمیل می گردد.
 دانستن مرحله سرطان،  پزشکان را در انتخاب بهترین نوع درمان و همچنین پیش بینی پیش آگهی های بیمار کمک می کند . مراحل برای انواع مختلف سرطان متفاوت است .

یکی از ابزارهایی که پزشکان برای توصیف مراحل سرطان  استفاده می کنند سیستم TNM است. این سیستم با استفاده از سه معیار، مرحله سرطان را مشخص می کند : اندازه خود تومور ، حضورسرطان در  غدد لنفاوی اطراف تومور ، گسترش تومور به سایر نقاط بدن .


 نتایج بدست آمده با استفاده از این سه معیار مرحله سرطان هر فرد را تعیین می کند . پنج  مرحله وجود دارد : مرحله 0 (صفر) که کارسینومای داکتال غیر تهاجمی درمحل  (DCIS) است ، و مرحله یک تا چهار سرطان پستان تهاجمی را در بر می گیرد. مرحله بندی یک روش مشترک برای توصیف سرطان است  تا پزشکان بتوانند بهترین طرح درمانی را به کمک همدیگر مشخص کنند .
 TNM مخفف تومور (T) ، غده  (N) ، متاستاز  (M) است. پزشکان برای تعیین مرحله سرطان به این سه عامل توجه می کنند :
• چقدر تومور اولیه بزرگ است و در کجا قرار گرفته است؟  (تومور ،T)
• آیا تومور به  غدد لنفاوی گسترش یافته است ؟ (غده یا گره ، N)
• آیا سرطان به سایر نقاط بدن متاستاز داده است ؟ (متاستاز ، M)
دو نوع مرحله بندی برای سرطان پستان وجود دارد. اولین نوع ، مرحله بندی بالینی است . در این نوع مرحله بندی از  نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده قبل از عمل جراحی استفاده می شود   از قبیل  یک معاینه بالینی ، رادیوگرافی ، سی تی اسکن ، ام آر آی . دومین نوع ، مرحله بندی پاتولوژیکی یا آسیب شناسی است که بر اساس اطلاعات موجود در طی عمل جراحی بعلاوه نتایج آزمایشگاهی (آسیب شناسی) از بافت پستان و غدد لنفاوی  که در حین عمل جراحی برداشته شده است ،‌می باشد. به طور کلی ، اهمیت مرحله پاتولوژیکی  از مرحله بالینی  بیشتر است .
تومور: با استفاده از سیستم TNM ، از حرف "T" به همراه رقم های (0 تا 4) برای  توصیف اندازه و محل تومور استفاده می شود. بعضی از مراحل به گروه های جزئی تری  تقسیم می شوند  که به توصیف جزئیات در تومورکمک می کنند.
TX: تومور اولیه را نمی توان ارزیابی کرد.
T0 : هیچ شواهدی از سرطان در پستان وجود ندارد.
Tis : سرطان در محل یا کارسینوما در محل را نشان می دهد . در این مورد ، سرطان در داخل کانالها یا لوبول های بافت پستان است و در اطراف بافت پستان انتشار نیافته است.  سه نوع کارسینومای پستان در محل وجود دارد که عبارتند از  :
Tis (DCIS) :  DCIS سرطان غیر تهاجمی است ، اما در صورتیکه برداشته نشود می تواند منجر به سرطان پستان از نوع مهاجم گردد. مشخص شدن  DCIS بدان معنی است که سلول های سرطانی در مجاری پستان یافت شده اند و در آنسوی لایه بافت مزبور منتشر نشده اند .
Tis (LCIS): سرطان لوبولار در محل (LCIS) که سلول های غیر طبیعی موجود در لوبول ها یا غدد پستان را توصیف می کند. LCIS سرطان نیست ، بلکه خطر ابتلا به سرطان پستان مهاجم را افزایش می دهد
Tis (Paget’s): بیماری پاجت نوک پستان،  نوع نادری  ازاوایل سرطان غیر مهاجم است که به سلول های پوست نوک پستان محدود می شود. گاهی اوقات بیماری پاجت با زمینه سرطان پستان تهاجمی  در ارتباط می باشد . اگر در حال حاضر سرطان تهاجمی پستان وجود داشته باشد این نوع سرطان در مرحله تومور مهاجم طبقه بندی می شود .
 T1 : بخش تهاجمی تومور در پستان 20 میلی متر (میلی متر) و یا کوچکتر دروسیع ترین ابعاد آن کمی کمتر از یک اینچ است . این مرحله ممکن است  به سه زیر مرحله به  نام های  T1a ، T1b ، و T1c ، بسته به اندازه تومور تقسیم می شود.
T1mi : میکرومتاستازیس  ، یعنی سلول های سرطانی به چند بافت اطراف منتشر شده اند اما میزان انتشار آنها بیش از 1 میلیمتر نیست .
T2 : بخش مهاجم تومور بزرگتر از 20 میلیمتر و کمتر از 50 میلیمتر است.
T3 : بخش مهاجم  تومور بزرگتر از 50 میلیمتر است.
T4 : تومور به دیواره قفسه سینه انتشار یافته (به نام T4a) و یا به پوست انتشار یافته که به عنوان T4b نامیده می شود. اگر نشانه هایی از هر دو دیده شود به عنوان T4c  نامیده می شودو سرطان التهابی پستان  به عنوان T4d نامیده می شود.
غده : "N" در سیستم مرحله بندی TNM مخفف غدد لنفاوی است . غدد لنفاوی زیر بازو ، بالا و زیر ترقوه و زیر استخوان سینه، غدد لنفاوی منطقه ایی هستند. غدد لنفاوی درسایر نقاط بدن غدد لنفاوی دور نامیده می شوند .در صورتیکه  پزشک قبل از عمل جراحی غده، بر اساس سایر آزمایش ها و معاینات  بالینی غدد لنفاوی را ارزیابی کند حرف c  جلوی N قرار می گیرد. در صورتیکه پزشک بعد از عمل جراحی غدد لنفاوی را بررسی کند این نوع ارزیابی دقیق تر و حرف p  جلوی N قرار می گیرد اطلاعات زیر مرحله بندی پاتولوژیکی را توصیف می کند:
NX : غدد لنفاوی قابل ارزیابی نمی باشند.
N0 : سرطان در غده  های لنفی یافت نشد.
N0 (i+) : هنگامی که رسوبات بسیار کوچکی  از سلول های تومور جدا شده و دریک  غده  لنفاوی (کمتر از 0.2 میلی متر یا کمتر از 200 سلول) یافت شود ، غدد  هنوز N0 تعیین می شوند ، اما "i+" به این معنی است که پس از تعیین گزارش می شود .
N1 :در این گروه  سرطان از یکی از سه غده لنفاوی بغلی زیر بازو انتشار یافته است. این گروه  می‌توانند شامل غدد لنفاوی مثبت داخلی پستان  (که در زیر جناغ سینه یا قفسه سینه قرار دارند) باشند دراین حالت غده از طریق اقدامات بالینی قابل شناسایی نمی باشد و فقط از طریق علامت گزاری  مشخص می شوند.
N1mic : این گروه زمانی استفاده می شوند که  سرطان در غدد لنفی بزرگتر از 0.2 و کمتر از 2 میلیمتر رخ دهد.
N2 : این گروه  زمانیکه سرطان به چهار غدد لنفاوی از نه غده زیر بازوانتشار یابد  (به نام N2a) یا بطور بالینی غدد لنفاوی داخلی پستان آشکار شود (غدد لنفاوی در زیر جناغ سینه در داخل قفسه سینه ، به نام N2b) گفته می شود.

 

N3 : سرطان به 10 غده لنفاوی یا بیشتر در زیر بازو و یا به غدد لنفاوی واقع در زیر ترقوه منتشر شده است . این گروه یه عنوان N3a  نامیده می شوند . در صورتیکه سرطان به غدد داخلی پستان به همراه غدد زیر بغل انتشار یابد  به عنوان N3b نامیده می شود و در صورتیکه غدد بالای ترقوه در گیر شوند N3c گفته می شود.
در صورتیکه  سرطان در غدد لنفاوی وجود داشته باشد، به پزشکان برای شناسایی طرح درمانی و اینکه چند غده لنفی درگیر شده اند کمک می کند . پاتولوژیست می تواند تعداد غدد لنفاوی زیر بغل را که در گیر شده اند مشخص کند . برداشتن غدد لنفاوی داخل پستانی یا بالای ترقوه ایی رایج نیست . ترجیحا اگر  غدد درگیر مشکوک یا تایید شده باشند  پرتو درمانی در طرح درمانی گنجانده می شود .
متاستاز دور: "M"  در سیستم TNM نشان می دهد که آیا سرطان به سایر نقاط بدن گسترش یافته است ؟
MX : متاستاز دور قابل ارزیابی نمی باشد.
M0 : بیماری متاستاز داده نشده است .
M0 (i+) : هیچ شواهد بالینی یا رادیوگرافی از متاستاز دور وجود ندارد ، اما شواهد میکروسکوپی از سلول های تومور، در خون ، مغز استخوان یا سایر غدد لنفاوی یافت شده است که بزرگتر از  0.2 میلی متر در یک بیمار بدون سایر شواهد متاستاز نمی باشد.
M1 : متاستاز به سایر قسمتهای بدن وجود دارد.
گروه بندی مرحله سرطان :
پزشکان مرحله سرطان را توسط ترکیب T ، N و M مشخص می کنند.
مرحله 0 : مرحله صفر (0) توصیف  سرطانی  است که به مجراها ولوبول های بافت پستان محدود شده و در بافت  اطراف پستان منتشر نشده است این نوع سرطان ،‌ سرطان غیر تهاجمی نامیده می شود . (Tis ، N0 ، M0).
مرحله IA : تومور کوچک است ، تهاجمی است ، و به غدد لنفاوی انتشار نیافته است (T1 ، N0 ، M0).
مرحله IB : تومور به  داخل مجراها و لوبول های بافت پستان محدود شده و به بافت اطراف پستان انتشار نیافته است  و یا  کوچکتر از 20 میلی متر  با انتشار میکروسکوپی به غدد  لنفاوی می باشد(T0 و T1 ، N1mic ، M0). 


 
تصویر سرطان پستان در مرحله I


مرحله IIA : این مرحله شامل هر کدام از شرایط زیر است:
• هیچ شواهدی دال بر وجود تومور در پستان وجود ندارد اما سرطان به غدد لنفاوی زیر بغلی انتشار یافته ولی هنوز  به مناطق دور بدن منتشر نشده است (T0 ، N1 ، M0).
• تومور 20 میلی متر و یا کوچکتر است و به گره های لنفاوی زیر بغل (T1 ، N1 ، M0) منتشر شده است.
• تومور بزرگتر از 20 میلی متر و کمتر از 50 میلی متر است و به غدد لنفاوی زیر بغل (T2 ، N0 ، M0) منتشر نشده است . 
 


تصویر سرطان پستان در مرحله IIA


مرحله IIB : این مرحله شامل هر کدام از شرایط زیر است  :
• تومور بزرگتر از 20 میلی متر و کمتر از 50 میلی متر است و به یک تا 3 غده لنفاوی زیر بغلی منتشر شده است (T2 ، N1 ، M0) .
• تومور بزرگتر از 50 میلی متر است اما به غدد لنفاوی زیر بغل منتشر نشده است (T3 ، N0 ، M0).  
 


تصویر سرطان پستان در مرحله IIB


مرحله IIIA : این مرحله سرطانی را توصیف می کند که نه تنها به 4 تا 9 غده لنفاوی زیر بغلی منتشر شده بلکه به سایر قسمتهای بدن هم متاستاز داده است (T0 ، T1 ، T2 و T3 ، N2 ، M0).
دراین مرحله ممکن است تومور بزرگتر از 50 میلی مترو به 1 تا  3 غده  لنفاوی (T3 ، N1 ، M0) انتشار یافته باشد.

 

 
تصویر سرطان پستان در مرحله IIIA

 

مرحله IIIB : تومور به دیواره قفسه سینه انتشار یافته یا منجر به تورم و زخم پستان شده و یا به عنوان سرطان التهابی پستان تشخیص داده می شود . دراین حالت ممکن است به غدد لنفاوی زیر بازو انتشار یافته ولی به سایر قسمت های بدن گسترش نیافته است (T4 ، N0 ، N1 یا N2 ؛ M0). 
 


تصویر سرطان پستان در مرحله IIIB

 مرحله IIIC : تومور( با هر اندازه) به نقاط دوربدن  منتشر نشده اما به 10 غده لنفاوی یا  بیشتردر گروه N3 گسترش یافته است . (هر T ، N3 ، M0) 
 


تصویر سرطان پستان درمرحله IIIC

 

مرحله چهارم (متاستاز) : تومور می تواند با هر اندازه به محل های دور در بدن منتشر شود این محل های دور .معمولا  استخوان ، ریه ها یا کبد ، یا دیواره قفسه سینه می باشد(هر T ، هرN ، M1) .متاستاز سرطان در زمان تشخیص سرطان پستان  حدود 5 ٪ تا 6 ٪ است . شایعترین متاستاز سرطان پستان ، ناشی از عود مجدد طی چند ماه یا چند سال پیگیری پس از  تشخیص سرطان و درمان اصلی است .
 
 

تصویر سرطان پستان در مرحله IV


 عود : عود سرطان ، برگشت  دوباره آن پس از درمان است.

 

سؤالات مطرح شده